Skip to content
Home » Novosti » Rješenje o imenovanju

Rješenje o imenovanju

Sukladno javnom pozivu za imenovanje vještaka na području Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-49-1102/18 od 21.03.2018. godine uz ispunjenje uvjeta iz članka 9. Zakona o vještacima za imenovanje za stalnog sudskog vještaka informacijsko-komunikacijske struke za područje Federacije Bosne i Hercegovine doneseno je rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka informacijsko-komunikacijske struke.

Na temelju članka 10. stavak 1 Zakona o vještacima («Službene novine Federacije BiH», br. 49/05 i 38/08) federalni ministar pravde donosi

R J E Š E N J E


IVAN (Mile) MARKIĆ, diplomirani inženjer računarstva, imenuje se za stalnog sudskog vještaka informacijsko-komunikacijske struke. Vještak se imenuje na period od šest godina.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja

Sarajevo, 16.11.2020.