Skip to content
Home » imenovanje

imenovanje

Rješenje o imenovanju

Sukladno javnom pozivu za imenovanje vještaka na području Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-49-1102/18 od 21.03.2018. godine uz ispunjenje uvjeta iz članka 9. Zakona o vještacima za imenovanje za stalnog sudskog vještaka informacijsko-komunikacijske struke za područje Federacije Bosne i Hercegovine doneseno je rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka informacijsko-komunikacijske struke.

Read More »Rješenje o imenovanju