Skip to content

Točnost

Kvalitetnom i pozdanom analizom svakog izvora utvrđuje se visok stupanj podudarnosti između svakog izvora pri čemu se točno određuje razina pogreške

Pouzdanost

Informacija je pouzdana kada u sebi nema pogreške i pristranosti. Klijenti se u takvu informaciju mogu pouzdati da će istinski predočavati ono što predstavlja i biti u skladu sa suštinom.

Determinizam

Nalaz vještaka se ne razlikuje u odnosu na odabir vještaka. Ne postoje slučajnosti bilo koje vrste u opisivanju činjeničnog stanja, što znači da za određenu vrstu vrijednosti svake ulazne informacije izlaz je uvijek isti.

Izrada stručnih nalaza i mišljenja

Usluge vještačenja za područje
informatike i komunikacija.

Izjavljujem da ću dužnost vještaka vršiti časno i savjesno po svom najboljem znanju
i da ću u radu postupati u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima struke.