Skip to content

Vještak

Osnovne definicije

Vještaci su treće osobe koje svojim stručnim znanjem ili posebnim iskustvom omogućuju sudu da sazna određenu činjenicu.

Vještaci se koriste kao dokazna sredstva kada sud ne raspolaže određenim stručnim znanjem, nužnim za saznanje određenih činjenica.

Vještačenje je parnična radnja u okviru koje vještak primjenjujući znanstvena i stručna znanja predstavi predmet vještačenja (iskaz vještaka) koji je poseban dokaz koji u konačnici pridonosi ostvarenju načela traženja materijalne istine.

Vještaci (engl. expert witness; surveyers, court experts) su osobe koje sudu na temelju svoga stručnoga znanja iznose svoja zapažanja o predmetu vještačenja (NALAZ) i svoje zaključke o određenim činjenicama izvedene na temelju rezultata toga
ispitivanja (MIŠLJENJE).

Vještak je osoba pozvana da pred sudom koristeći se svojim stručnim znanjem iznese svoja sadašnja stručna zapažanja potrebna za utvrđenje sadržaja neke relevantne činjenice (NALAZ) i svoje stajalište o značenju, uzrocima i posljedicama određenih činjenica koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti u dokazivanju (MIŠLJENJE).

Organiziranost

Dobra organizacija vremena olakšava nošenje sa stresnim situacijama, mnoštvom obveza i kratkim rokovima.

Proaktivnost

Uz proaktivan pristup prema samoinicijativnosti i smjelosti. Rješavanje problema prije nego se dogode.

Kompetencije

Visoka razina primjene znanja, vještina i osobnih, socijalnih i metodoloških sposobnosti.

Dr. sc. Ivan Markić

dipl. ing. rač.
Stalni sudski vještak informacijsko komunikacijske struke