Skip to content

Usluge

Što je posao sudskog vještaka za informatiku i komunikacije, odnosno u koju točno vrstu predmeta su uključeni?

  • Izrada stručnih nalaza i mišljenja
  • Analiza rada aplikacija
  • Revizija licenciranosti software-a
  • Revizija sukladnosti sa sigurnosnim standardima i regulatornim okvirom
  • Konzultantske usluge iz područja računalnih znanosti
  • Utvrđivanje ispunjenosti ugovornih obveza
  • Revizija i poslovno savjetovanje
  • Analiza podataka

Usluge vještačenja za područje
informatike i komunikacija.

Izjavljujem da ću dužnost vještaka vršiti časno i savjesno po svom najboljem znanju
i da ću u radu postupati u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima struke.