Skip to content
Home » Archives for vjestak-informatika.ba

vjestak-informatika.ba

Što je zapravo posao sudskih vještaka iz područja informatike i telekomunikacija?

Često pitanje koje je upućeno sudskim vještacima iz područja informatike i telekomunikacije je što je zapravo njihov posao, odnosno u koju točno vrstu predmeta su uključeni. Budući da vještak ne smije iznositi konkretne činjenice koje je saznao obavljajući svoj posao, jedini način da se odgovori na to pitanje je nabrajanje različitih područja koja se tiču (izvorno previše općenitih i širokih) područja informatike i telekomunikacije a u kojima se može pojaviti neki problem, pitanje ili situacija u parničnom ili izvanparničnom postupku, odnosno u nekoj od faza poslovnog odlučivanja, a za koje se traži mišljenje ili analiza neovisnog eksperta. Pritom vrijedi obrat kako je zapravo daleko lakše nabrojiti slučajeve korporativne prakse u kojima nije moguće tražiti mišljenje ili nalaz vještaka informatike i telekomunikacija.

Read More »Što je zapravo posao sudskih vještaka iz područja informatike i telekomunikacija?

Rješenje o imenovanju

Sukladno javnom pozivu za imenovanje vještaka na području Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-49-1102/18 od 21.03.2018. godine uz ispunjenje uvjeta iz članka 9. Zakona o vještacima za imenovanje za stalnog sudskog vještaka informacijsko-komunikacijske struke za područje Federacije Bosne i Hercegovine doneseno je rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka informacijsko-komunikacijske struke.

Read More »Rješenje o imenovanju